تقویت همکاری‌های دفاعی ایران و عراق

Dari Radio 10 views
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دیدار وزیر دفاع عراق بر تقویت همکاری‌ دفاعی دو جانبه تاکید کرد

به گزارش رادیو دری، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران پس از دیدار ثابت محمد سعید رضا، همتای عراقی خود در تهران، در نشست خبری گفت: همکاری های دفاعی دو کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد زیرا امنیت عراق، امنیت ایران خواهد بود

امیر آشتیانی افزود: نگاه به مسائل عراق جنبه راهبردی دارد و حمایت از وحدت و کمک به ثبات و امنیت در عراق در دستور کار است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنین با تاکید بر ایجاد محیط با امنیت پایدار که به توسعه عراق منجر شود، تصریح کرد، در این دیدار، مشکلات دو کشور درخصوص فعالیت تروریست ها در عراق نیز عنوان شد.

امیر آشتیانی تاکید کرد، ایران اجازه نمی دهد مرزهای کشور مورد تهدید واقع شود و در این دیدار نیز در زمینه حضور نیروهای فرا منطقه ای و رژیم صهیونیستی که تهدیدی برای امنیت عراق هستند، گفتگو شد.

ثابت محمد سعید رضا، وزیر دفاع عراق نیز در این نشست خبری گفت: در حوزه امنیت ملی مشکلاتی داریم که می توان از طریق گفت و گو و روابط دوجانبه ایران و عراق حل کرد.

وزیر دفاع عراق افزود: در این دیدار همچنین در راستای تحکیم روابط ایران و عراق و جنگ های مرزی نیز صحبت شد.

Add Comments