دعوت صمیمانه مادر شهید از رهبرانقلاب برای صرف ناهار

Dari Radio 3 views
دعوت صمیمانه مادر شهید از رهبرانقلاب برای صرف ناهار :مادر سه شهید خطاب به رهبرانقلاب: به من قول دادید بیاید خانه‌ام لوبیاپلو بخورید، نگذارید مردم سرزنشم کنند

Add Comments